Dijlift | Corpus Plus

Dijlift

Hebt u last van lokale vetophopingen op uw dijen?  Een dijlift is de oplossing.

Een dijlift wordt uitgevoerd om verslapping van de huid aan de binnenkant van de bovenbenen tegen te gaan. Als u last heeft van huidverslapping ter hoogte van de binnenkant van de bovenbenen, kan u baat hebben bij een dijlift. Door overmatig gewichtsverlies op korte termijn, na zwangerschap of gewoon door het ouder worden neemt de elasticiteit van de huid af. De huid van de bovenbenen kan dan slap en rimpelig zijn of plooien veroorzaken. De huid tussen de bovenbenen kan last geven bij het lopen, vooral in de zomer, als de binnenkant van de dijen wat dikker is, en aanleiding geven tot huidirritatie. Door te sporten kunnen de dijen er weer steviger uitzien, maar de verslapping van de huid zal niet verbeteren.

Een dijlift kan de perfecte oplossing zijn wanneer uw huidverslapping u fysieke hinder bezorgt maar wordt vooral uitgevoerd om esthetische redenen. De ingreep heeft als doel uw dijen te corrigeren door de huid van de bovenbenen te liften. De huid aan de binnenzijde van de benen wordt opnieuw strakker.

Een dijlift is het optrekken van de huid aan de binnenkant van de dijen. Gemiddeld kan men tot 7 cm huid wegnemen in de hoogte. Dikwijls gaat er een liposuctie aan vooraf.

Bij oudere patienten kan men dikwijls geen vetweefsel wegzuigen omdat de huid niet meer elastisch is. Dan valt ze na een lipo in plooien. Men is dan wel verplicht om een dijplastie voor te stellen.

De ingreep kan onder algemene of plaatselijke verdoving. Het litteken ligt in de liesplooi.

Na de dijlift behandeling

Een dijlift aan de binnenzijde van de bovenbenen is een heel populaire behandeling.

De meeste dames krijgen op die plaats te kampen met slappe huid. De doorhangende huid aan de binnenkant van de dij stoort de patienten soms zo erg dat een dijlift met verwijderen van de overtollige huid de oplossing is

Een dijlift helpt het beste na gewichtsverlies omdat er dan effectief een huidoverschot bestaat. Tijdens de ingreep wordt overtollige huid- en vetweefsel aan de binnenkant van de dijen verwijderd en vervolgens wordt de huid weer aangespannen. Meestal wordt ervoor gezorgd dat de huidinsnede ter hoogte van de liesplooi loopt en vervolgens over de binnenzijde van het been naar de knie toe loopt. Op deze manier kan de huid in twee richtingen aangespannen worden.

Doordat de littekens meestal verborgen blijven in de plooi van de lies, zullen ze weinig opvallen.

Deze ingreep kan zowel onder plaatselijke verdoving (ambulant) gebeuren als onder algemene anesthesie (daghospitalisatie).

Dikwijls wordt ook een liposuctie gedaan. Na de ingreep moet de patient een tijdje bijzonder goed op de hygiene letten door douches te nemen en door het aanbrengen van een antiseptische zalf.

De gevolgen van de dijlift hangen af van de flexibiliteit en kwaliteit van uw huid.

Hematoom

Een hematoom treedt meestal in de eerste uren na de ingreep van de dijlift op en dient soms operatief verwijderd te worden. Onbehandelde hematomen kunnen tot loslatingen van de wonde leiden of tot partiële necrose. Om die reden is het beter bij het einde van de ingreep een drainage te plaatsen.

Infectie

Oppervlakkige infecties komen regelmatiger voor dan op andere plaatsen om evidente redenen van hygiene. Het is zaak deze beginnende infecties van de wondranden te behandelen met antibiotica, locale antiseptica en immobilisatie.

Soms gaat de wonde terug open na een vroegtijdige wegname van suturen. Opnieuw heeft het te maken met de verminderde wondhelingsmechanismen in aanwezigheid van bacterien. Het is raadzaam de hechtingen minstens 10 dagen te laten zitten.

Seroom

Gezien de uitgebreide ondermijning van de huid zal het netwerk van fijne lymfevaten onder de huid gemakkelijker beschadigd worden. Dit uit zich door een collectie van lymfe onder het litteken (het seroom) en een mogelijke doorbraak via een kleine loslating van het litteken .
Meestal stopt dit vanzelf, maar het kan wel tot drie weken duren. Ondertussen moet de wonde nog beter verzorgd worden omdat het lymfevocht een cultuurbodem is voor bacteriele ontwikkeling.